Advies

Advies

Tukker adviseert bedrijven op milieutechnisch gebied. Het gaat daarbij om het oplossen en voorkomen van omgevingsproblemen: geluids- en geurreductie, lozen afvalwater, reduceren en opwekken van energie, verkeersbewegingen, parkeervoorzieningen, veiligheid en beveiliging.

 

Sterk in de foodsector
We begeleiden van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie bij nieuw- of verbouw. We zorgen voor voedselveiligheid en de installatietechnieken voor klimaatbeheersing.

 

Een andere expertise betreft het zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Tukker heeft meer dan tien jaar ervaring op dit gebied en adviseert gemeentes, woningcorporaties en particuliere collectieven.

In het dichtbebouwde Nederland krijgt men bij planontwikkeling te maken met herzieningen van bestemmingsplannen en andere zaken op het gebied van Ruimtelijke Ordening. We hebben de expertise binnen ons bureau om plannen te laten voldoen aan een nieuwe bestemming of om u te helpen bij het aanvragen van een wijziging van een bestemmingsplan. Daar is vaak intensief overleg met overheidsinstanties voor nodig.