Food

Food

Wij verrichten advieswerk voor slachterijen, vleesverwerkende bedrijven, huidenverwerkende bedrijven, worstmakerijen, visverwerkende bedrijven, inpakcentrales voor groente en fruit en een bakkerij. Sinds 1971 zijn we actief met projecten in de foodindustrie. We kunnen dus bogen op een brede ervaring en een grote expertise. Daar maken onze klanten graag gebruik van.

Ons advieswerk heeft te maken met alle bouwkundige en installatietechnische zaken en in het bijzonder op het food-technische vlak.

 

Het aanpassen of vergroten van bestaande gebouwen, waarin (her-)verpakt voedsel wordt geproduceerd, doen we met in ons achterhoofd de internationale voedselveiligheid accreditaties zoals IFS, BRC, SKAL en dat gewerkt moet worden conform HACCP eisen, zodat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico loopt op besmetting. We houden rekening met de Arbowetgeving. Natuurlijk ontwerpen we het gebouw zo, dat het zo weinig mogelijk energie verbruikt.

 

Het is voor ons dagelijkse kost om te overleggen met instanties die voor certificatie zorgen, of voedselproductieprocessen keuren.

 

Voor ieder product dat in een voedselverwerkend bedrijf wordt geproduceerd, bewerkt of (her-)verpakt, gelden specifieke normen.

Bij het engineeren houden we rekening met de specifieke zaken die in de voedingsmiddelenindustrie van belang zijn, zoals klimaatbeheersing, verwerking van afvalwater, het minimaliseren van het gebruik van proceswater. We houden eveneens rekening met de manier waarop de ruimtes, de machines en het personeel moeten worden gereinigd.

 

Onze expertise kunt u inzetten als het gaat om milieu- en Arbogerelateerde zaken, het optimaal indelen van gebouwen voor de interne logistiek, de (vloer?- en) wandafwerking van de binnenruimtes en uiteraard het architectonisch ontwerp van de buitengevels.

 

Wij bieden een totaalpakket, inclusief het verzorgen van de vergunningaanvragen.