Milieu

Milieu

Wilt u uw bestaande bedrijfsruimte aanpassen? Dan kunnen we, tegelijkertijd met de bouwkundige of bestemmingsplantechnische zaken, alle milieutechnische formaliteiten verzorgen. Conform het Activiteitenbesluit verzorgen we de melding van milieubelastende activiteiten.

 

Het opstellen van een milieuvergunning-op-maat voor bedrijven die in categorie C vallen, omdat ze milieubelastende activiteiten ontplooien, is voor ons bureau geen enkel probleem. Voor de IPPC-bedrijven zijn wij eveneens het raadgevend ingenieursbureau. Kleine, middelgrote en grote bedrijven, instellingen en stichtingen maken graag gebruik van de ervaring die we op dit vlak hebben.
 
We brengen de situatie in kaart en vragen eerder gedane meldingen en lopende vergunningen op. We gebruiken dit als basis voor de nieuwe melding of aanvraag.

 

Het overleg tussen de vergunningverlenende overheidsinstellingen (gemeentes, omgevingsdiensten en provincies) en u als opdrachtgever, is bijzonder belangrijk.

We kennen het jargon en de kaders waarbinnen een milieuadviseur opereert en kunnen zijn vragen op een terzakedoende manier beantwoorden.
We houden u tijdens dit proces natuurlijk constant op de hoogte van de vorderingen.