Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

Als u in ons land een woning of bedrijfspand wilt (uit-)bouwen wordt u geconfronteerd met beperkingen die voortvloeien uit structuur- en bestemmingsplannen ten behoeve van de ruimtelijke ordening.
Het komt heel vaak voor dat, hoewel het plantechnisch niet mag, uw plan wel kan worden uitgevoerd na een aanpassing van het structuur- of bestemmingsplan.
Ons bureau heeft op dit gebied een jarenlange ervaring. In overleg met de gemeente kunnen we bestemmingsplanswijzigingen, hoe complex ook, tot een goed einde te brengen.

 

Wij voeren de nodige onderzoeken uit en schrijven een ruimtelijke onderbouwing of een zogenaamd postzegelbestemmingsplan [ verwijzen naar bijvoorbeeld: wikiwand.com/nl/postzegelbestemmingsplan ] dat in het orginele bestemmingsplan kan worden ingevoegd.
Tijdens deze procedure die achter de schermen diverse stadia doorloopt, houden we onze opdrachtgever uiteraard op te hoogte van de voortgang.