Milieustraten

Milieustraten

Voor de toekomst van een schonere wereld en omdat grondstoffen schaarser worden, moet het afval door burgers worden gescheiden. Restproducten kunnen op die manier volgens het cradle-to-cradle-principe als grondstoffen dienen voor nieuwe producten. In Nederland gebeurt dit bij gemeentelijke afvalbrengstations, ook milieustraten genoemd.

 

De overheden van de lidstaten van de EU willen dat hun inwoners zich ervan bewust zijn dat afval hergebruikt wordt. Bij een goed ontworpen milieustraat ervaart de brenger dat zijn afval nuttig wordt hergebruikt. Hij wordt zo gemotiveerd om het optimaal te scheiden en de inspanningen te doen om het netjes op de goede plek op de milieustraat aan te bieden. Belangrijk is dat dit veilig, vlot en verantwoord kan.

 

Een goede engineering en routing is dus heel belangrijk en dat kunnen wij als geen ander verzorgen. Het ontwerpen van milieustraten is in de loop der jaren een specialisatie van ons bureau geworden.
Voor een goed eindresultaat is nauw overleg met de gebruikers vooraf noodzakelijk om het programma van eisen goed te kunnen formuleren en om te weten wat de mate van afvalscheiding moet worden en in te schatten om welke hoeveelheden het gaat.
We maken de voorstudies in overleg met de instantie die een milieustraat wil aanleggen. Vervolgens ontwerpen we het terrein vanuit een logistieke visie. We bepalen de plekken waar de afvalcontainers moeten staan, hoe het afgiftebordes er uit moet zien, ontwerpen de ruimte waar Klein Chemisch Afval wordt ingenomen en de personeelsruimte.