Het proces stap voor stap

Het proces stap voor stap

Stap voor stap door het bouwproces

1. Kennismaking en inventarisering wensen
In een vrijblijvend gesprek nemen we uw wensen en eisen door.

2. Vaststellen budget
Uw wensen en eisen zetten we met een kostenbegroting op papier.
Als we het over deze uitvoering eens zijn is het aan ons de taak om uw villa binnen dit budget te bouwen.

2. Voorlopig ontwerp (VO)
Vervolgens maken we een voorlopig ontwerp met perspectieftekeningen, plattegronden en gevels (duurt ca. 1 maand).
Dit voorlopig ontwerp gaat na uw instemming ter beoordeling naar de gemeente.

3. Definitief Ontwerp (DO)
Het ontwerp van de villa wordt technisch uitgewerkt en we maken een nauwkeurige raming van de bouwkosten. U krijgt visualisaties van de woning. Hierdoor krijgt u een realistisch beeld van uw toekomstige droomhuis (duurt ca. 3 maanden).

 

4. Aanvraag bouwvergunning
We regelen de bouwaanvraag en indien nodig procedures die met het bestemmingsplan te maken hebben.

5. Bouwvoorbereiding
We maken zeer gedetailleerde tekeningen en specificaties, zodat we bij aannemers offertes kunnen aanvragen. We controleren of de offertes voldoen aan de aanvraag (duurt ca. 4 maanden). Na de keuze van de aannemer worden bouwcontracten opgesteld en ondertekend.

6. Uitvoering
De aannemer gaat de villa bouwen (duurt ca. 7 maanden). Wij controleren of de toegepaste materialen voldoen aan de kwaliteit en conform normeringen worden verwerkt c.q. aangebracht. We zien erop toe dat volgens schema verloopt.

7. Oplevering
Uw villa wordt binnen de afgsproken bouwtijd opgeleverd.