Heren boerderij

Dit rijksmonument in Zevenhuizen is gerestaureerd in overleg met de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Daarbij zijn moderne woonfuncties in het pand gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan de status van monument. Te denken valt daarbij aan een grote woonkamer en keuken in de voormalige stal waarbij op strategische plaatsen doorbraken in de gevel gemaakt zijn teneinde voldoende daglicht binnen te laten. Oorspronkelijke onderdelen zoals trappen en lambriseringen zijn opgenomen in het interieur ontwerp zodat oud en nieuw naadloos op elkaar aansluiten.