Werkwijze

Eerste gesprek en Brainstormsessie

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek, op ons kantoor of bij u thuis, geven wij aan welke stappen gezet moeten worden om tot een nieuwe villa te komen. Evenzogoed luisteren wij naar uw wensen van wat voor soort villa u voor ogen heeft. Al schetsende geven we de eerste ontwerpideeën en een richting die de bouwkosten op gaan.
Op basis hiervan beslist u of u verder wilt gaan.

Voorlopig Ontwerp

Op basis van de input uit de brainstormsessie wordt het eerste echte ontwerp van uw woonhuis gemaakt.

Wat voor stijl krijgt uw woning, waar komt de entree, waar het terras, hoe worden de belangrijkste ruimtes als woonkamer, keuken en eethoek gepositioneerd? Al dit soort ontwerpbeslissingen worden in het VO al vastgelegd.

In het ontwerp combineren we de vorm met de functie van uw villa opdat een goed architectonisch ontwerp ontstaat. Daarbij proberen we maximale architectonische- maar ook reële waarde in uw woning te realiseren.

Aan de hand van het Voorlopige Ontwerp zal de gemeente het ontwerp toetsen aan het bestemmingsplan en eisen van welstand. Hierna kan het plan verder uitgewerkt worden voor de aanvraag omgevingsvergunning.

Optioneel is het mogelijk om 3D visualisaties door ons te laten maken, of zelfs een 3D filmpje.

Hierdoor krijgt u een zeer goed beeld van uw toekomstige villa.

 

Bouwaanvraag

In deze fase vindt verdere technische uitwerking van de plannen plaats. De materialen worden grotendeels uitgekozen en samen met de constructeur wordt bepaald hoe het huis gebouwd zal worden. Er worden nu ook gedetailleerde tekeningen van plattegronden, gevels en doorsneden gemaakt. Tevens worden principe details getekend van hoe diverse bouwdelen op elkaar aansluiten.

We bepalen ook de eerste opzet van de verwarming-, ventilatie- en elektrische installatie van de woning. Middels een Energie Prestatie Berekening en een Materiaal Prestatie Berekening wordt aangetoond dat de woning voldoende energiezuinig en duurzaam is.
Al deze stappen worden met u besproken en samen met u besloten. Op basis van de geproduceerde stukken wordt de aanvraag Omgevingsvergunning verzorgd.

Optioneel is ook in deze fase om 3D visualisaties te laten maken, en om een nauwkeurige kostenbegroting te maken.

Bestekstukken (contractstukken)

Na het aanvragen van de omgevingsvergunning duurt het normaal gesproken tussen de 8 en 14 weken voordat deze daadwerkelijk verleend wordt. Deze tijd gebruiken wij nuttig door het opstellen van het Bestek. Dit is een juridisch document waarin tot in detail vastgelegd is welke materialen en kleuren op de welke manier verwerkt moeten worden in het nieuwe woonhuis.

Veelal maken we ten behoeve van dit document ook nog extra tekeningen.

Het Bestek met de tekeningen vormt de basis van de overeenkomst welke met een bouwer gesloten zal worden.

 

Prijs en Contractvorming

Op een gegeven moment vragen we bij diverse bouwers offertes op. Na ontvangst van alle offertes wordt er éénmalig onderhandeld, waarna één bouwer wordt gekozen. Vervolgens wordt daarmee een aanneemovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is opgenomen de prijs, de planning en de papieren waarin omschreven is hoe het huis gebouwd zal worden.

 

Uitvoering.

Gedurende de uitvoering worden er nog werktekeningen gemaakt. Dit zijn veelal tekeningen waarop wijzigingen uit de onderhandelingsfase verwerkt worden en waarop installatietechnische zaken aangegeven worden.  Daarnaast controleren wij de productietekeningen van de belangrijkste bouwdelen.

Tijdens de uitvoering houden wij bouwvergadering tijdens welke de aannemer vragen kan stellen, de planning bewaakt wordt en de kwaliteit van het werk gecontroleerd wordt. Tijdens de bouwvergaderingen is de opdrachtgever ook aanwezig. Tevens wordt de oplevering verzorgd.
Deze manier van begeleiding tijdens de uitvoering wordt ook wel “esthetisch bouwtoezicht” genoemd.

Bouwmanagement.

Desgewenst is het ook mogelijk om tijdens de gehele bouw de opdrachtgever te vertegenwoordigen middels een zogeheten bouwdirectie en dagelijks bouwtoezicht.
Dit is meestal het geval indien de opdrachtgever zelf te weinig tijd heeft om dit voor zijn rekening te nemen.
Het komt erop neer dat wij de facturen controleren, de meer- en minderwerk facturen bijhouden, derden aansturen (bijvoorbeeld de keukenleverancier) en bijna dagelijks op de bouw de voortgang en kwaliteit controleren en eventueel vastleggen in rapporten.

 

Interieurstyling

Veel van onze opdrachtgevers vinden het leuk om zelf het interieur van hun villa te bepalen. Wij bieden echter ook de mogelijkheid om al vanaf vroegtijdig stadium gebruik te maken van gespecialiseerde interieur stylisten waar wij goede ervaring mee hebben. Zo werkten wij bijvoorbeeld regelmatig samen met Studio de Blieck of Loes Slokkers.

 

 

 

Tuinontwerp en aanleg.

Wat voor het interieur opgaat, geldt ook voor het ontwerp en aanleg van de tuin. Wij hebben ervaring met diverse tuinarchitecten en hoveniersbedrijven welke allen een prachtige tuinbeleving voor u kunnen realiseren.