Advies

Food

Wij verrichtten advieswerk voor slachterijen, vleesverwerkende bedrijven, visverwerkende bedrijven, inpakcentrales voor groente en fruit en een bakkerij. Sinds 1971 zijn we actief met projecten in de foodindustrie. We kunnen dus bogen op een brede ervaring en grote expertise. Daar maken onze klanten graag gebruik van.

Ons advieswerk heeft te maken met alle bouwkundige en installatietechnische zaken en in het bijzonder op het food-technische vlak.

Het aanpassen of vergroten van bestaande gebouwen, waarin (her-)verpakt voedsel wordt geproduceerd, doen we met in ons achterhoofd de internationale voedselveiligheid accreditaties zoals IFS, BRC, SKAL en dat gewerkt moet worden conform HACCP eisen, zodat het productieproces van alle voeding middelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico loopt op besmetting. Natuurlijk ontwerpen we het gebouw zo, dat het zo weinig mogelijk energie verbruikt.

Het is voor ons dagelijkse kost om te overleggen met instanties die voor certificatie zorgen, of voedselproductieprocessen keuren.

Voor ieder product dat in een voedselverwerkend bedrijf wordt geproduceerd, bewerkt of (her-)verpakt, gelden specifieke normen.

Bij het engineeren houden we rekening met de specifieke zaken die in de voedingsmiddelenindustrie van belang zijn, zoals klimaatbeheersing, verwerking van afvalwater, het minimaliseren van het gebruik van proceswater. We houden eveneens rekening met de manier waarop de ruimtes, de machines en het personeel moeten worden gereinigd.

Onze expertise kunt u inzetten als het gaat om milieu- en Arbo gerelateerde zeken, het optimaal indelen van gebouwen voor interne logistiek, de afwerking van de binnenruimtes en uiteraard het architectonische ontwerp van de buitengevels.

Wij bieden een totaalpakket, inclusief het verzorgen van de vergunningaanvragen.

Milieu

Wilt u uw bestande bedrijfsruimte aanpassen? Dan kunnen we tegelijkertijd met de bouwkundige zaken alle milieutechnische formaliteiten verzorgen. Conform het activiteitenbesluit verzorgen we de melding van milieubelastende activiteiten.

Het opzetten van een milieuvergunning op maat voor bedrijven die in categorie C vallen, is voor ons bureau geen enkel probleem. Voor de IPPC-bedrijven zijn wij eveneens het raadgeven ingenieursbureau. Kleine, middelgrote, en grote bedrijven instellingen en stichtingen maken graag gebruik van de ervaring die we op dit vlak hebben.

We brengen de situatie in kaart en vragen eerder gedane meldingen en lopende vergunningen op. We gebruiken dit als basis voor de nieuwe melding of aanvraag.

 

Het overleg tussen de vergunningverlenende instanties (gemeente, provincie en omgevingsdiensten) en u als opdrachtgever is bijzonder belangrijk.

We kennen het jargon en de kaders waarbinnen de milieuadviseur opereert en kunnen zijn vragen op een terzake doende manier beantwoorden.

We houden u tijdens dit proces natuurlijk constant op de hoogte van de vorderingen.

 

 

Ruimtelijke Ordening

Het is mogelijk dat realisatie van uw bouwplannen strijdig is met het bestemmingsplan. In sommige gevallen kunnen wij in samenspraak met de gemeente en provincie het bestemmingsplan aanpassen. Ons bureau heeft op dit gebied een jarenlange ervaring.

Hiervoor voeren wij de nodige onderzoeken uit en schrijven we een ruimtelijke onderbouwing of een zogenaamd postzegelbestemmingsplan. Tijdens deze procedure die achter de schermen diverse stadia doorloopt, houden we onze opdrachtgever uiteraard op de hoogte van de voortgang.

 

Daarnaast hebben wij voor verschillende projecten verkaveling studies verricht. Het betreft hier grondgebonden woningen zoals vrijstaande villa’s, twee-kap woningen maar ook geschakelde woningen in particulier opdrachtgeverschap. Bij deze studies worden verschillende scenario’s onderzocht en woning typologieën meegenomen

 

 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Tukker begeleid en realiseert al meer dan vijftien jaar CPO-projecten. Het meest spraakmakend is het binnenstedelijk voorbeeldproject Nieuw Leyden. Hier zijn 200 woningen in groepen van circa 36 particulieren gebouwd boven op parkeergarages, in Leiden Noord.

Ons bureau heeft namens Nieuw Leyden de bouwgroepen begeleid bij het bouwen van hun huizen. Aan de orde kwamen ondermeer:

– Oprichten Vereniging van Opdrachtgevers

– Selecteren architecten, adviseurs en aannemers

– Voorzitten van vergaderingen

– Bewaking planning en informatie bouwkosten en bouwproces.

Inmiddels adviseren we ook andere gemeenten en projectontwikkelaars over CPO. Onlangs hebben we in Capelle a/d IJssel nog het project De Mient geadviseerd en in het project Rubenssingel een 12-tal stadsvilla’s ontworpen. Alle villa’s zijn verschillend van beukmaat, plattegronden en gevels, maar zijn wel door één aannemer gerealiseerd.